BẢNG GIÁ THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

BẢNG GIÁ THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Quy Trình Bán Đấu giá

1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản.
- Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế.


 

báo pháp luật bất động sản báo tuổi trẻ

Quyền sử dụng đất diện tích 7.000m2 (thửa số 15-1, 73-1; tờ bản đồ số 21) tọa lạc tại xã An Thới Đôn

Quyền sử dụng đất diện tích 7.000m2 (thửa số 15-1, 73-1; tờ bản đồ số 21) tọa lạc tại xã An Thới Đôn

Quyền sử dụng đất diện tích 7.000m2 (thửa số 15-1, 73-1; tờ bản đồ số 21) tọa lạc tại xã An Thới Đôn