THÔNG BÁO

thực hiện Chỉ thị 15 của TTg về phòng chống dịch COVID 19

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Quy Trình Bán Đấu giá

1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản.
- Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế.


 

báo pháp luật bất động sản báo tuổi trẻ

Quyền sử dụng đất diện tích 5.063m2 (thửa số 301; tờ bản đồ số 82) tọa lạc tại xã An Thới Đông, huyệ

Quyền sử dụng đất diện tích 5.063m2 (thửa số 301; tờ bản đồ số 82) tọa lạc tại xã An Thới Đông, huyệ

Quyền sử dụng đất diện tích 5.063m2 (thửa số 301; tờ bản đồ số 82) tọa lạc tại xã An Thới Đông, huyệ