BẢNG GIÁ THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

BẢNG GIÁ THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Quy Trình Bán Đấu giá

1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản.
- Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế.


 

báo pháp luật bất động sản báo tuổi trẻ

Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại số 11/30/18 Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.

Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại số 11/30/18 Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.

Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại số 11/30/18 Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.