THÔNG BÁO

thực hiện Chỉ thị 15 của TTg về phòng chống dịch COVID 19

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Quy Trình Bán Đấu giá

1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý tài sản.
- Thỏa thuận chi phí phát sinh thực tế.


 

báo pháp luật bất động sản báo tuổi trẻ

thửa đất số 600, tờ bản đồ địa chính số 12, KDC Bình Hòa (Số 135 đường Trục), Phường 13, Q.Bình Thạn

thửa đất số 600, tờ bản đồ địa chính số 12, KDC Bình Hòa (Số 135 đường Trục), Phường 13, Q.Bình Thạn

thửa đất số 600, tờ bản đồ địa chính số 12, KDC Bình Hòa (Số 135 đường Trục), Phường 13, Q.Bình Thạn